Scena

Rate this item
(0 votes)

Krvave svadbe: Vječne borbe Erosa i Tanatosa

Jednostavna radnja Lorkine poetske drame iz ciklusa tzv. seoskih tragedija „Krvave svadbe“ (1932), bazirana na tragičnom sudaru društvene hipokrizije i rigoroznog lažnog morala sa jedne, i vulkanskih strasti junaka sa druge strane, prati pripreme za ugovoreno vjenčanje Vjerenice i Vjerenika. U noći svadbenog slavlja, Vjerenica bježi sa svojom prvom, nepreboljenom ljubavi, Leonardom Feliksom, čiji su rođaci svojevremeno ubili Vjerenikovog oca i brata. Na podsticaj Vjerenikove Majke, željne krvne osvete, svatovi kreću u hajku na ljubavnike, a dramatični progon završava smrću oba mladića. Ova gotovo banalna dramska potka pravom smislu komada, kome autentičan emocionalni štimung daje Lorkin specifičan, uzavreli poetski jezik, služi samo kao oslonac za pjesničku viziju – čovjekovog neumitno tragičnog usuda, oblikovanog elementarnim silama ljubavi i mržnje, pod sjenkom svenatkriljujuće smrti.

Reditelj Igor Vuk Torbica na scenu je donio upečatljivo i vrijedno, stilizovano, minimalističko, dramsko-muzičko-poetsko čitanje komada, odstranjujući južnjački „kolorit“ i prigušujući prenaglašeni melodramatski patos. Rediteljski pristup odlikuje metaforično korištenje prostora (gotovo prazna scena scenografa Branka Hojnika, koja se otvara u dubinu gromoglasnim rušenjem drvenog zida, u trenutku kada nabujale strasti ljubavi i mržnje probiju brane konvencijama omeđenih područja ljudskog djelovanja), i građenje lirski snažnih scenskih prizora (međutim, nemaju sva scenska rješenja podjednaku poetsku snagu, pa tako recimo glasan zvuk ispaljivanja crvenih konfeta u sceni stilizovanog dvoboja, iako iste vrlo adekvatno simbolizuju prolivenu krv, po sebi ruši poetsko uzbuđenje i djeluje prozaično rasterećujuće).

Rate this item
(0 votes)

32. „Grad teatar“ sinoć je svečano otvoren na sceni između crkava, pozdravnim riječima direktorice renomiranog festivala, gradonačelnika Budve i poznatog glumca Dragana Mićanovića, nakon čega je izvedena iznenađujuće svježa a zastrašujuće aktuelna predstava „Romeo i Julija“ Bosanskog narodnog pozorišta.

PRVOKLASNO OTVARANJE - „ROMEO I JULIJA“ U ANGAŽOVANOM RUHU

Radikalno modernizovano čitanje Šekspirovog klasika, u minimalističkoj mada veoma maštovitoj režiji Selme Spahić, na pravi se način uklopilo u ovogodišnji koncept GT-a čiji je nezvanični moto „novo čitanje klasika“. Ova verzija „Romea i Julije“zadire duboko u balkanske podjele, patrijarhalne poglede i (povampirene) konzervativne svjetonazore, proširujući spektar značenja na nacionalne i vjerske rascjepe (o kojima svjedoči doku segment sa grupom naturščika koji ukratko kazuju svoja iskustva sa ljubavi koja se skriva ili zabranjuje). Paralelno sa razložnom, takoreći raskošnom angažovanošću, režiserka minuciozno oblikuje predstavu zavidno estetizovane forme, mrveći sve naznake sentimentalne ljubavne emocije ali ne gubeći izvornu, ponovo pronađenu tragiku i to kroz dekonstruisanu dramatiku i dobro poznat sukob dvije zavađene, zakrvljene porodice. Uz povremene komične otklone u pojedinim prizorima, upečatljivu i ujednačenu igru glumačkog ansambla, fascinantan scenski pokret i vrlo funkcionalnu muziku izvođenu uživo, Spahić kreira mladalačku, buntovničku, pop noir predstavu čiji gledalac biva aktivan sudionik koji svojom percepcijom, moralnim i inim nazorima, te sopstvenom maštom proširuje pažljivo postavljene stvari na sceni, kako svedene scenografije tako i tematske i idejne koordinate.

51. BITEF: Na pravom mjestu u pravo vrijeme

Rate this item
(0 votes)

U Beogradu je od 22. septembra do 1. oktobra po 51. put održan Beogradski internacionalni teatarski festival (Bitef), pod sloganom „epic trip“, koji ukazuje na osnovne estetske i tematsko-problemske preokupacije ovogodišnje festivalske selekcije: predstave dugog trajanja, koje se bave „velikim naracijama“, odnosno velikim, drevnim, mitskim narativima konstitutivnim za Zapadnu civilizaciju. Okosnicu ovako postavljenog koncepta činile su tri izvedbe: „Olimp“ Jana Fabra, zasnovana na grčkoj mitologiji, te „Biblija“ i „Carstvo nebesko“ Jerneja Lorencija, koje počivaju na Bibliji i srpskoj epskoj književnosti srednjeg vijeka, a barem jedan od ova dva kriterijuma zadovoljavale su i preostale tri selektovane predstave, „Sneg“ i „Istrebljenje“ Ersana Mondtaga i „(Sa)slušanje“ Amira Reze Kuhestanija.Ostajući vjeran svojoj misiji da iz mnoštva na svaki način veoma raznorodnih tokova savremenih izvođačkih praksi izdvaja i predstavlja najznačajnije autore, produkcije i tendencije dok su još u procesu konstituisanja, Bitef je svoje ovogodišnje „epsko putovanje“ ponudio pažljivo raspoređujući njegove „stanice“. Promišljena dramaturgija festivala (u koju s uklapaju i brojni pažljivo osmišljeni prateći programi), odnosno konceptualno raspoređivanje predstava na način da ne samo svaka po sebi, nego i program kao cjelina nosi bitna značenja, omogućila je Bitefu neki poseban čar kohezivnosti, pulsirajući unutrašnji život, neodoljivo privlačnu ozarenost vizijom i osjećajem bivanja „na pravom mjestu u pravu vrijeme“.

62. Sterijino pozorje: Žilavost čuda zvanog pozorište

Rate this item
(0 votes)

U Novom Sadu je od 26. maja do 3. juna održano 62. Sterijino pozorje, čija je selekcija predstava, koje je odabrao direktor festivala dr Miroslav - Miki Radonjić, bila objedinjena pod motom „Porodični i drugi demoni“. Pored devet predstava u takmičarskoj selekciji, i pet u netakmičarskoj međunarodnoj selekciji Krugovi, na festivalu su se tradicionalno odvijali i mnogobrojni prateći programi, između ostalog studentske predstave, predstavljanja teatroloških izdanja, izložbe, simpozijum, okrugli stolovi o izvedbama, i mnogi drugi. Značajno je i što se festival, nakon deset godina koncepta u kome je postojao kao nacionalni pozorišni festival, nakon konsultacija sa stručnom pozorišnom javnošću, ove godine opet vratio izvornoj koncepciji, odnosno domaćem dramskom tekstu u najširem smislu riječi (u koji ulaze i tekstovi izvedbi koji nastaju u procesu proba, dramatizacije itd.). Pozorje se iznova dokazalo i kao generator koji ima snagu da postavlja mnogobrojna pitanja i pokreće šire i dublje rasprave.

Spotovi


STEREO Art Magazin
Regionalni popkulturni magazin

Impressum

Urednici:      Dragana Erjavšek
                     Novak Govedarica
Saradnici:   Olja Knežević
                     Boris Fatić
                     Srđan Strajnić
Logo:           Uroš Stanojević
Powerd by : ChoDex Studio